Εξισώσεις


Αριθμομηχανές για να σας βοηθήσουν να λύσετε γραμμικές εξισώσεις, τετραγωνικές εξισώσεις, κυβικές εξισώσεις, τεταρτημοριακές εξισώσεις, συστήματα γραμμικών εξισώσεων.

Εξισώσεις 1ου βαθμού
Εξισώσεις 1ου βαθμού
Υπολογιστής για την επίλυση εξισώσεων πρώτου βαθμού, συμπεριλαμβανομένων εξισώσεων με κλάσματα.
Επίλυση εξίσωσης δευτέρου βαθμού
Επίλυση δευτεροβάθμιων εξισώσεων
Επίλυση δευτεροβάθμιων εξισώσεων
Υπολογιστής για την επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού, συμπεριλαμβανομένων εξισώσεων με κλάσματα.
Επίλυση εξισώσεων 3ου βαθμού
Επίλυση εξισώσεων 4ου βαθμού
Επίλυση εξισώσεων 4ου βαθμού
Υπολογιστής για την επίλυση εξισώσεων τέταρτου βαθμού.
Γραµµικό σύστηµα 2 εξισώσεων µε 2 αγνώστους
Γραµµικό σύστηµα 3 εξισώσεων µε τριών αγνώστους
Γραµµικό σύστηµα n εξισώσεων µε n αγνώστους
RNG - Random Number Generator app
Copyright © 2024 Intemodino Group s.r.o.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος