Μετατροπέας Μήκους

Ίντσες σε εκατοστά και εκατοστά σε ίντσες μετατροπή - Μετατροπέας Μήκους

Μετατροπή εκατοστό σε ίντσα (cm σε in) και αντίστροφα.
Μετατροπή ίντσες σε εκατοστά (in σε cm μετατροπή).
Μετατροπή εκατοστά σε ίντσες (cm σε in μετατροπή).

UNITS MASTER
Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων.
Στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256.

Λήψη Ίντσες σε εκατοστά και εκατοστά σε ίντσες μετατροπή

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Download for Windows PCs
Android app on Google Play
Copyright © 2022 Intemodino Group s.r.o.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος