Μετατροπέας Μήκους

Μετατροπέας Μήκους

Μετατροπέας απόστασης και μήκους.
Μετατρέψτε μήκη μεταξύ διαφορετικών μονάδων μέτρησης: ίντσα, πόδι, γιάρδα, μίλι, μίλι (ναυτικό), χιλιόμετρο, μέτρο, δεκατόμετρο, εκατοστό, χιλιοστόμετρο.

Business Contact Book - New Way in Contact Management
Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων.
Στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256.

Λήψη Μετατροπέας Μήκους

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Download for Windows PCs
Android app on Google Play
Copyright © 2023 Intemodino Group s.r.o.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος