Απλοποίηση κλασμάτων

Αναγωγή κλασμάτων

Μια εύχρηστη αριθμομηχανή που σας βοηθά να απλοποιήσετε τα κλάσματα βήμα προς βήμα. Χαρακτηριστικά:
Υποστηρίζει σωστά, ακατάλληλα κλάσματα και μικτούς αριθμούς.
Πρωταρχική παραγοντοποίηση του αριθμητή και του παρονομαστή.

Unit Conversion Calculator

απλοποίηση κλασμάτων

Βρίσκει τον Μεγαλύτερο Κοινό Παράγοντα (GCF) του αριθμητή και του παρονομαστή.
Μειώνει τα κλάσματα στους χαμηλότερους όρους.

Λήψη Αναγωγή κλασμάτων

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Download for Windows PCs
Android app on Google Play
Copyright © 2024 Intemodino Group s.r.o.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος