Σύγκριση κλασμάτων

Σύγκριση κλασμάτων

Σύγκριση των κλασμάτων.
Συγκρίνω δύο και τρείς κλάσματα.

Unit Converter and Calculator

Συγκρίνοντας τα κλάσματα

Συγκρίνουν Κλάσματα

Σύγκριση των κλασμάτων:
Μπορείτε να επιλέξετε να Σύγκριση δύο ή τρία κλάσματα: συγκρίνω δύο κλάσματα, συγκρίνω τρείς κλάσματα.
Συγκρίνω ομώνυμα κλάσματα.
Συγκρίνω ετερώνυμα κλάσματα.
Συγκρίνουμε τα κλάσματα και να τα διατάξουμε κατά αύξουσα σειρά.

Πώς συγκρίνω δύο κλάσματα

Πώς συγκρίνουμε ομώνυμα κλάσματα:
Όταν συγκρίνονται δύο ομώνυμα κλάσματα (κλάσματα με ίδιους παρονομαστές), το μεγαλύτερο κλάσμα είναι εκείνο με το μεγαλύτερο αριθμητή.

Πώς συγκρίνουμε ετερωνυμα κλασματα

Ετερώνυμα κλάσματα με ίδιο αριθμητή:
Όταν συγκρίνονται δύο ετερώνυμα κλάσματα, mεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει το μικρότερο παρονομαστή.
Αν τα κλάσματα είναι ετερώνυμα τα μετατρέπουμε σε ομώνυμα και τα συγκρίνουμε.

Λήψη Σύγκριση κλασμάτων

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Android app on Google Play
Copyright © 2019 Intemodino Group s.r.o.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος