Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό

Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό

Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό και το αντίστροφο.
Για να μετατρέψουμε ένα κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό: εισάγετε ένα δεκαδικό αριθμό και κάντε κλικ =.

RNG - Random Number Generator app

Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό

Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό.
Μετατροπή δεκαδικού σε κλάσμα.
Στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο 1/2, 1/4, 1/8, 1/12, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256.
Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων.

Λήψη Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Download for Windows PCs
Android app on Google Play
Copyright © 2024 Intemodino Group s.r.o.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος