Μετατροπή δεκαδικού σε κλάσμα

Μετατροπή δεκαδικού σε κλάσμα

Για να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό αριθμό σε κλάσμα: εισάγετε έναν μικτό αριθμό ή ένα κλάσμα και κάντε κλικ '='.
Στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256.

JustNoteIt - Note taking solution for professionals

Μετατροπή δεκαδικού σε κλάσμα

Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό και δεκαδικού αριθμού σε κλάσμα.
Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό.
Μετατροπή δεκαδικού σε κλάσμα.

Λήψη Μετατροπή δεκαδικού σε κλάσμα

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Download for Windows PCs
Android app on Google Play
Copyright © 2023 Intemodino Group s.r.o.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος