Αριθμομηχανή Κλασμάτων XL

Υπολογιστής για την προσθήκη κλασμάτων

Υπολογιστής κλάσματος με βήματα για λειτουργίες με δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και έξι κλάσματα.
Με την αριθμομηχανή κλασμάτων μπορείτε να προσθέσετε κλάσματα με παρόμοιους και διαφορετικούς παρονομαστές, να προσθέσετε μικτά κλάσματα και ολόκληρους αριθμούς.

UNITS MASTER - unit conversion for professionals

Προσθέτοντας κλάσματα

Προσθέτουμε κλάσματα με διαφορετικούς παρονομαστές, προσθήκη κλάσματος, προσθέτοντας κλάσματα με παρόμοιους και ανόμοστους παρονομαστές, προσθέτουμε μικτά κλάσματα, προσθέτουμε κλάσματα με μικτούς αριθμούς και ακέραιους αριθμούς.

Προσθέστε 2 κλάσματα, προσθέστε 3 κλάσματα, προσθέστε 4 κλάσματα, προσθέστε 5 κλάσματα, προσθέστε 6 κλάσματα.

Λήψη Υπολογιστής για την προσθήκη κλασμάτων

Download on the App Store
Download on the Mac App Store
Download for Windows PCs
Android app on Google Play
Copyright © 2024 Intemodino Group s.r.o.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος